Vlasnica: Branka Trgovčić – Novosel 
Adresa: Novaki 54a, 47 000 Karlovac
Telefon: 047/637-487
Mobitel: 098/466-400
Email: mnovosel12@gmail.com
OIB: 69102518947